میخواهم در سایتم کارت هدیه درست کنم تا مشتریان بتوانند از آن استفاده کنند؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

میخواهم در سایتم کارت هدیه درست کنم تا مشتریان بتوانند از آن استفاده  کنند؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای ایجاد کارت هدیه و یا کدهای کوپن میتوانید از بخش فروش   "کارت هدیه" استفاده کنید

منو ---> فروش ---> کارت هدیه ---> افزودن جدید

0