مشتریانی که نظر میدهند در مورد محصولات نیاز به تایید مدیر سایت داشته باشد؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

مشتریانی که نظر میدهند در مورد محصولات نیاز به تایید مدیر سایت داشته باشد؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای محصولاتی که مشتری ها و کاربران سایت شما نظر میدهند برای تایید آن توس مدیر سایت باید از

منو ---> پیکربندی ---> تنظیمات کاتالوگ ---> تیک  بخش نظرات در باره کالا تایید شود خورده شود

0