متن دلخواه خود هنگام ایمیل شدن به کاربر میخواهم نوشته شده باشد چکار باید انجام بدهم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

متن دلخواه خود هنگام ایمیل شدن به کاربر میخواهم نوشته شده باشد چکار باید انجام بدهم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

در بخش قالب های پیام هم برای پیام های ارسالی ایمیل و هم برای پیامک های خود میتوانید متن های دلخواه خود را اضافه کنید

منو ---> مدیریت محتوا  ---> قالب های پیام

0