بنری در بالا گوشه سمت چپ سایتم است هر چه میگردم نمیدانم کجاست میخواهم ان را پاک کنم؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

بنری در بالا گوشه سمت چپ سایتم است هر چه میگردم نمیدانم کجاست میخواهم ان را پاک کنم اما پیدایش نمیکنم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

در لیست محتوا با مراجعه به این بخش میتوانید اعمالیی که ایجاد کردید ببینید

منو ---> ماژول ها ---> محتوای html    ---> لیست محتوا

0