قرار دادن عکس برای صفحه مقاله ها

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای قرار دادن عکس برای صفحه مقاله ها باید چکار کرد؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای نمایش عکس در بدنه وبلاگ از گزینه درج/ویرایش تصویر می توانید تصویر خود را قرار دهید و برای قرار دادن تصویر در صفحه اصلی ویلاگ میتوانید ماژول وبلاگ پیشرفته را خریداری نمایید

0