مبلغی که قرار است به بازاریاب تعلق گیرد از کدام قسمت وارد می شود؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

مبلغی که قرار است به بازاریاب تعلق گیرد از کدام قسمت وارد می شود؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

از مدیریت  پورسانت--->مدیریت پورسانت ها می توانید مبلغ بازاریاب هارا مشخص کنید

سوال : ما می خواهیم بر ای کالا به میزان قیمت اش مشخص کنیم چه مقدار پورسانت دهیم متغیر است از منو مدیریت پورسانت رفتیم انجام نشد گزینه ای نداشت!

جواب : امکان تعریف پورسانت برای کالا وجود ندارد همچنین می توانید از مدیریت پورسانت‎ نحوه تعریف پورسانت برای بازاریاب ها را مطالعه بفرمایید

برای تعیین پورسانت به کالاها نیازمند طراحی ماژول سفارشی می باشد.

0