تغییر متن زیر گذرواژه

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

متن زیر قسمت گذرواژه رو چطوری میشه تغییر داد؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

از قسمت منابع زبان منوی پیکربندی زبان ها می توانید متن مورد نظر را جستجو کرده و ویرایش کنید

 

از قسمت منابع زبان منوی پیکربندی زبان ها می توانید متن مورد نظر را جستجو کرده و ویرایش کنید

0