ریسپانسیو  بنرهای پایین

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

 بنرهای پایین صفحه را چکار کنیم که ریسپانسیو باشند ؟ تصویرهایی که شما برای تست گذاشته بودید ریسپانسیو بودند اما تصویرهایی که ما میگذاریم درست از کار در نمیایند شگرد خاصی دارند؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

در زمان آپلود تصویر فیلد ریسپانسیو را فعال نمایید و یا در قسمت "کد منبع" class="img-fluid" را به تگ img اضافه کنید

0