میشه لطفا تو سایت آپشن عودت کالا تا ۸ روز رو بزنید؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

میشه لطفا تو سایت آپشن عودت کالا تا ۸ روز رو بزنید؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای تغییر زمان عودت کالا از منوی پیکربندی--> تنظیمات--> تنظیمات سفارش بخش تنظیمات درخواست

0