امکان کمپین در کدام قسمت پنل است ؟

tara alizadeh
Avatar
  • 1
  • 1397/10/8
امکان کمپین در کدام قسمت پنل است ؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
در پنل مدیریت- قسمت تبلیغات- کمپین ها

5. چطوری کمپینمو راه اندازی کنم ؟
به ترتیب مراحل زیر :
- تبلیغات
- کمپین ها
- افزودن جدید
- انتخاب نام و موضوع کمپین در قسمت
-در قسمت بدنه تمامی اطلاعات مربوط به موضوع باید درج شود
- زمان ارسال اطلاعات به مشتریان را مشخص کنید .
- افراد هدف را در قسمت محدود به مشتری ها انتخاب نمایید.
( مشتریان را میتوانید در قسمت کاربران دسته بندی کنید)
0