میتونم بازه زمانی زمانی برای کمپین بزارم ؟

mehdi beigi
Avatar
  • 1
  • 1397/10/8
میتونم بازه زمانی زمانی برای کمپین بزارم ؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
خیر
ارسال یک متن با یک محتوا برای افراد خاص در کمپین نویسی معقول نخواهد بود .
تنها میتوانید در زمینه تخفیفات و شرایط پرداخت ، برای افراد بازه زمانی مشخص کنید.
0
مهران یزدانی
Avatar
  • 2
  • 1397/11/16
اسفند 1397
یعنی کلا نمیشه برای کمپین مدت تعیین کرد؟
0