میتونم حداقل یا حداکثری برای تخفیف ها در نظر بگیرم؟

saba akhavan
Avatar
  • 1
  • 1397/10/11
میتونم حداقل یا حداکثری برای تخفیف ها در نظر بگیرم؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
بله در صفحه خود تخفیفات قسمتی تعبیه شده که به شما این امکان رو میده که حداقل و حداکثر برای تخفیفاتتون در نظر یگیرید
0