بلاگ چیست؟

ahmad jafari
Avatar
  • 1
  • 1397/10/3
بلاگ چیست؟
0
erfan zand
Avatar
  • 39
  • 1397/10/3
وبلاگ ترکیبی از دو کلمه وب به معنای شبکه ی جهانی و لاگ به معنای گزارش روزانه یا روز نوشت است که یک صفحه شخصی یا گروهی می باشد که به صورت روزانه یا چند وقت یکبار با مطالب جدید به روز می شود.
0