ایجاد دسته بندی جدیدی

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

ایجاد دسته بندی جدیدی

جهت ایجاد دسته بندی ابتدا از منو کاتالوگدسته بندی را انتخاب می کنیم و سپس با انتخاب افزودن جدید منو باز می شود .(مراحل به اختصار توضیح داده می شود)

ایجاد دسته بندی

نام :نام دسته بندی را وارد می کنیم

ممکن است دسته بندی ایجاد شده به عنوان ریشه اصلی و یا به عنوان زیر مجموعه دسته بندی های دیگر باشد

معرفی :توضیحات مختصری در رابطه با دسته بندی ایجاد شده قابل تعریف است لازم به ذکر است امکان درج تصویر و اضافه نمودن لینک در قسمت توضیحات وجود دارد

 

دسته بندی

 

تصویر :تصویری که در صفحه اصلی توسط مشتریان قابل رویت است در این قسمت بارگذاری می شود

ریشه دسته بندی: اگر دسته بندی ایجاد شده زیر مجموعه دسته بندی دیگری باشد می توانیم از این قسمت گزینه مناسب را انتخاب کنیم (هیچکدام:نام تعریف شده به عنوان ریشه اصلی قرار می گیرد) امکان ایجاد چندین زیر مجموعه برای هر دسته بندی وجود دارد.

رنج قیمت :جهت دسترسی سریع تر به دسته بندی ها از لحاظ قیمت میتوانیم رنج قیمت برای دسته بندی ایجاد شده تعریف کنیم

نمایش در صفحه اصلی این امکان را می دهد که دسته بندی ایجاد شده در منوی صفحه اصلی نمایش داده شود

با انتخاب تیک در منوی بالا قرار گیرد امکان مشاهده دسته بندی ایجاد شده در منوها ی بالا وجود دارد

در صورتی که تعداد دسته بندی ها زیاد شد میتوانیم به مشتریان این امکان را بدهیم که اندازه صفحه را با توجه به مقادیر تعریف شده تغییر دهد.

1