ایجاد تولید کنندگان

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

ایجاد تولید کنندگان

جهت ایجاد تولید کنندگان ابتدا از منو کاتالوگ آیکون تولیدکنندگان را انتخاب می کنیم و سپس با انتخاب افزودن جدید منو مطابق شکل باز می شود .(مراحل به اختصار توضیح داده می شود)

تولیدکنندگان

 

نام :نام تولید کننده را وارد می کنیم

معرفی :توضیحات مختصری در رابطه با تولیدکننده ایجاد شده قابل تعریف است لازم به ذکر است امکان درج تصویر در قسمت توضیحات وجود دارد

تصویر :تصویری که در رابطه با تامین کننده قابل رویت است در این قسمت بارگزاری می شود

رنج قیمت :جهت دسترسی سریع تر به تولیدکنندگان از لحاظ قیمت میتوانیم رنج قیمت برای دسته بندی ایجاد شده تعریف کنیم

میتوانیم به مشتریان این امکان را بدهیم که اندازه صفحه را با توجه به مقادیر تعریف شده تغییر دهد.

 

 

2