قیمت گذاری لایه ای

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

قیمت گذاری لایه ای

قیمت گذاری لایه‎ای یک ابزار تبلیغاتی است که به مدیر فروشگاه امکان تعیین قیمت های متفاوت بر اساس تعداد سفارش داده شده را می دهد.جهت فعال شدن این بخش ابتدا باید کالای مورد نظر راذخیره کنیم سپس با انتخاب آیکون افزودن قیمت لایه ای منوباز میشود

قیمت لایه ای

میتوانیم برای هر کالا با توجه به تعدادی که مشتری خریداری میکند یک مبلغی را کسر و در لایه های مختلف تعریف کنیم و محدوده ای زمانی برای این نوع قیمت گذاری مشخص کنیم

 

 

 

1