تعریف مشخصات فنی برای کالا

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

تعریف مشخصات فنی برای کالا

برای انجام این کار ابتدا باید مشخصات فنی را در بخش کاتالوگ← ویژگی ها← مشخصات فنی تعریف کنیم.

با انتخاب افزودن جدید منو مطابق شکل باز می شود در تب اطلاعات مشخصه فنی نام و ترتیب نمایش  مشخصات را مشخص میکنیم

مشخصات فنی

و در تب گزینه ها موارد مربوط به هر مشخصه فنی را می توانیم مطابق شکل با انتخاب افزودن گزینه جدید وارد کنیم

این مقادیر هنگام اضافه شدن هر مشخصه به کالا نیر قابل تعریف است ولی برای هر مشخصه فنی باید حداقل یک مقدار در این بخش تعریف کنیم

مشخصات فنی

در مرحله بعد میتوانیم با ویرایش نمودن و یا تعریف هر کالا در منو کاتالوگ← کالاها برای هر محصول از طریق منو مشخصات فنی ، مشخصه فنی تعریف شده را اختصاص دهیم

مشخصات فنی

نوع ویژگی : نوع ویژگی کالا شامل چند بخش می باشد

  • گزینه های انتخابی

  • متن دلخواه

  • هایپرلینک

گزینه انتخابی

 در این حالت از ویژگی مشخصه تعریف شده یک مورد را انتخاب کرده و در قسمت انتخاب مشخصه ، مشخصه خاص ویژگی را درج می کنیم

متن دلخواه

در این حات اگر نوع ویژگی را متن دلخواه انتخاب کنیم میتوانیم مقدار را بدون توجه به مقادیر تعریف شده برای مشخصه فنی مورد نظر وارد کنیم

هایپرلینک

اگر نوع ویژگی به صورت هایپرلینک انتخاب شود باید در قسمت لینک مورد نظر را کپی کنیم

اجازه فیلتر کردن:با انتخاب گزینه ی اجازه فیلتر امکان فیلتر کردن با توجه به مشخصات فنی تعریف شده برای دسته بندی مورد نظر وجود خواهد داشت

نمایش در صفحه کالا: این فیلد باعث میشود مشخصه تعریف شده در صفحه مشخصات کالا دیده شود

و در اخر با کلیک بر روی افزودن مشخصه فنی ، مشخصه فنی برای کالا مورد نظر ثبت می شود

 

2