تعریف ویژگی برای کالا

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

تعریف ویژگی برای کالا

برای انجام این کار ابتدا باید ویژگی را در بخش کاتالوگ← ویژگی ها← ویژگی های کالا تعریف کنیم.

با انتخاب افزودن جدید منو مطابق شکل باز می شود در تب اطلاعات نام و توضیحاتی در رابطه با ویژگی مورد نظر را درج سپس  آیکون ذخیره و دامه و ویرایش   انتخاب می نماییم.

ویژگی ها

در مرحله بعدی در تب مقادیر پیش فرض  و با انتخاب افزودن مقدار جدید، برای ویژگی تعریف شده مقدار تعریف می کنیم .

کاربر این فرصت را دارد که تفاوت قیمت و وزنی مقدار ویژگی را درهمین قسمت مشخص نمایید

 

ویژگی  کالا

در مرحله بعد میتوانیم برای هر کاالا ویژگی های تعریف شده را مطابق شکل مرتبط کنیم

به منو کاتالوگ← کالاها کالای مورد نظر را ویراش می نماییم و در تب ویژگی ها به کالای مورد نظر ویژگی اعمال می کنیم

ویژگی کالا

ویژگی : در این قسمت ویژگی تعریف شده را انتخاب می کنیم

متن اعلان : هر متنی در این قسمت تایپ شود در سایت به جای عنوان ویژگی نمایش داده می شود

نوع کنترل: در این قسمت می توانیم نوع کنترل را به صورت های مختلفی تعریف کنیم که هر مورد به اختصار در ادامه توضیح داده می شود

  1. با انتخاب لسیت  Drop-down، Radio-Button و چک باکس میتوانید ویرایش مقادیر را انجام دهیم

      2. با انتخاب image squares میتوانیم برای مقادیر ویژگی ها  عکس بارگذاری کنیم تا با نشانگر موس روی آن ویژگی تصویر بار گذاری شده نمایش داده شود

با انتخاب ویرایش مقادیر امکان بارگذاری عکس وجود دارد

ویژگی کالا

مجبور نیستید در هنگام اضافه کردن ویژگی کالا، مقادیر ویژگی‌ها را به وجود آورید می توانید بعدا از قسمت ویژگی مقادیر ویژگی خاصی را روی کالا اعمال می کنید آنها را به وجود آورید.

3.با انتخاب متن و فایل آپلود برای نوع کنترل امکان ویرایش قوانین را نیز خواهید داشت

ویژگی کالا
ویژگی کالا

با انتخاب ویرایش قوانین نوع متن زیر باز می شود که در آن می توانیم حد اقل و حد اکثر طول متن را مدیریت کرده و همچنین متنی را به صورت پیش فرض در آن ثبت کنید

ویژگی کالا

با انتخاب ویرایش قوانین نوع فایل آپلود پنجره ی زیر باز می شود که در آن می توانیم پسوند های مجاز فایل را وارد کنیم و با کاما از هم جدا کنیم همچنین حداکثر اندازه فایل آن ثبت کنید

ویژگی کالا

4.با انتخاب مربع های رنگ میتوانیم ویژگی را با توجه به رنگ مدیریت کنیم

ویژگی کالا

برای هر یک از مقادیر ویژگی ها یک رنگ را در نظر میگیریم

زمانی که تعداد ویژگی های یک کالا بیشتر از یکی باشد میتوانیم برای هر کدام از آنها با توجه به ویژگی دیگر شرایط تعیین کنیم

ویژگی کالا

با فعالسازی میتوانیم شرایط را برای هر کدام از ویژگی ها فعال کنیم.

در تب ترکیب های ویژگی میتوانید خودمان یک ترکیب جدید از ویژگی ها ایجاد کنیم تا با توجه به ان موجودی انبار را کنترل نماییم

ترکیب

1