درج تصویر برای کالا

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

درج تصویر برای کالا

جهت نمایش عکس برای کالا زمان تعریف کالا با انتخاب تب تصویر ها میتوانیم برای کالای مورد نظر تصویر انتخاب کنیم

تصاویر

تصویر :با انتخاب بارگزاری یک فایل می توانیم تصویررا از سیستم انتخاب کنیم

متن جایگزین: در این قسمت متنی که تایپ می شود زمانی که تصویر کالا نمایش داده نشود این متن جایگزین تصویر به مشتری نمایش داده می شود

عنوان: متنی که در این قسمت درج می شود زمانی نمایش داده می شود که نشانگر موس روی آن تصویر قرار بگیرد

ترتیب نمایش: با توجه به ترتیب نمایشی که در این قسمت برای هر کالا مشخص می شود تصویر ها به مشتریان نمایش داده می شود

لازم به ذکر است برای درج تصاویر با کیفیت بهتر است  تصویر انتخاب شده دارای طول و عرض یکسان (به شکل مربعی ) باشد

2
مهدی داداش زاده
Avatar
  • 2
  • 1399/7/15
تیر 1400
سلام سایز تصاویر کالا باید چه ابعادی داشته باشد برای نمایش در سایت
-1