تنظیمات اخبار

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

تنظیمات خبرها

منوی پیکر بندیتنظیماتتنظیمات اخبار ، در این قسمت می توانیم تنظیمات عمومی و تنظیمات نظرهای خبر را پست کنیم 

news

1- عمومی

فعالسازی اخبار : با انتخاب این گزینه دسترسی نمایش اخبار را فعال می کنیم

نمایش در صفحه اصلی:با انتخاب کردن این گزینه اجازه نمایش آرشیو اخبار را در صفحه اصلی می دهیم

تعدادایتم های خبری در صفحه اصلی : می توانیم تعداد آیتم های خبری را در ارشیو اخبار صفحه اصلی مدیریت کنیم

اندازه صفحه آرشیو خبرها:تعداد اخباری که در صفحه آرشیو خبرها قرار میگیرد از این قسمت قابل تنظیم است

2- نظرهای خبر

اجازه به درج نظر به کاربران غیر عضو: اجازه ایجاد و ثبت خبر به کاربران غیر عضو را میدهیم بدین معنا که جهت درج نظر در مورد اخبار احتیاج به ثبت نام داخل سایت نداریم

نظرهای خبر باید تایید شود : این گزینه باعث می شود نظرات قبل از بارگذاری در سایت توسط ادمین تایید شود

اطلاع رسانی درباره نظرات جدید خبرها : با انتخاب این گزینه بعد از ثبت نظر در مورد اخبار به ادمین اطلاع داده می شود

نمایش نظر فقط در فروشگاه خود :این تنظیم زمانی قابل استفاده است که چند فروشگاه موجود باشد و نظرها تنها در فروشگاهی که ثبت شده نمایش داده می شود

0