تنظیمات انجمن

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

 تنظیمات انجمن

جهت تنظیمات انجمن به منو پیکر بندیتنظیماتتنظیمات انجمن مراجعه می کنیم

تنظیمات شامل چند بخش است

  • عمومی
  • مجوزها
  • تعداد آیتم ها در صفحه
  • Feeds

1- عمومی

انجمن

 

 فعالسازی انجمن ها:برای فعال سازی انجمن و نمایش آن در سایت تیک این قسمت را می زنیم.

 قالب تاریخ و زمان نسبی:جهت فعال نمودن قالب تاریخ و زمان نسبی ایجاد محتوا جید کلیک کنید.

 فعالسازی امضا:با فعال کردن این گزینه به مشتریان این امکان را می دهیم با تعریف متن (به عنوان امضا در پروفایل خود) در زیر هر پست انجمن نمایش داده خواهد شد.

  نمایش تعداد پست های مشتری: با فعال نمودن این گزینه تعیین می نماید که آیا تعداد پست های مشتری نمایش داده شود یا خیر

 ویرایشگر متن انجمنویرایشگر متن انجمن به دو صورت ساده که در آن متن به صورت ساده قابل درج است و یا به صورت ویرایشگر BBCODE  می باشد که امکان ثبت تصاویر و ویرایش متن دران وجود خواهد داشت قابل تغییر می باشد

2- مجوز ها

انجمن

 

 اجازه به کاربران میهمان برای ایجاد مطالب :با انتخاب این آیکون به کاربرانی که عضو نیستند و به عنوان مهمان وارد می شوند امکان درج مطلب داده می شود

  اجازه به کاربران میهمان برای ایجاد مبحث:با انتخاب این گزینه به کاربران میهمان اجازه ایجاد مبحث جدید داده می شود.

 اجازه ویرایش پست ها به مشتری :با انتخاب این گزینه به مشتری اجازه ویرایش پست‎های را که ایجاد نموده است را می دهیم.

 اجازه حذف پست ها به مشتری:با انتخاب این گزینه به مشتری اجازه حذف پست‎های را که ایجاد نموده است را می دهیم.

 اجازه مدیریت مشترکین انجمن به مشتری:اجازه مدیریت مشترکین انجمن به مشتری

 اجازه رای دهی به پست ها توسط کاربران:اجازه رای دهی به پست ها توسط کاربران با انتخاب این گینه وجود دارد.

 حداکثر تعداد رای روزانه :با انتخاب این گزینه تعداد رای های روزانه را می توان مدیرت نمود

 اجازه پیام های خصوصی: با انتخاب این گزینه اجازه پیام های خصوصی به کاربران را می دهیم

 3- تعداد ایتم ها در صفحه

setting

 

اندازه صفحه مبحث ها:در این قسمت می توانیم مشخص کنیم چه تعداد مبحث در یک صفحه باشد

اندازه صفحه پست ها:تعداد پست ها در هر مبحث انجمن در این قسمت قابل تعریف است

اندازه صفحه نتیجه جستجو:تعداد نتیجه جستجو در هر صفحه را تعیین می نماییم

اندازه صفحه بحث و گفتگوهای فعال:تعداد نتایج بحث و گفتگو در این قسمت قابل تعریف و تغییر است

4- Feeds

تنظیمات انجمن

 فعالسازی RSSfeed  انجمن: با فعال شدن این بخش ایکونی ایجاد می شود که کاربران با انتخاب آن می توانند به صورت خودکار در مورد پست و انجمن اطلاع پیدا کنند

 تعداد RSSfeed انجمن: تعداد مباحثی که درRSSfeed انجمن قرار می گیرد

 فعالسازی RSSfeed بحث و گفتگوهای فعال: با فعال شدن این بخش ایکونی ایجاد می شود که کاربران با انتخاب آن می توانند به صورت خودکار در مورد بحث و گفتگو های فعال اطلاع پیدا کنند

 تعدادRSSfeed بحث و گفت گو های فعال : تعداد مباحثی که درRSSfeed بحث و گفتگو های فعال قرار می گیرد

 

0