ربات فروشگاهی تلگرام

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
خرداد 1398

ربات فروشگاهی تلگرام 

جهت دسترسی وتنظیمات ربات تلگرام ابتدا باید bot  در تلگرام ایجاد شود

 

1. با استفاده از لینک t.me/botfather و انتخاب  گزینه sendmassage و یا با جستجودر قسمت search تلگرام botfathet را جستجو کرده و وارد صفحه botfather  می شویم.

2. روی آیکون Start کلیک نموده.

3. در صفحه بازشده /newbot –Creat a new bot   کلیک می نماییم.

bot

4. نام جدید برای بات تعریف می کنید.

robot

5. سپس username بات را مشخص می کنیم(لازم به ذکر است انتهای نام username باید به کلمه bot ختم شود)

bot

 6. صفحه ای باز می شود که در آن توکن قرار داد و با رنگ زرد در تصویر مشخص شده.

bot

7. توکن مورد نظر را کپی می کنیم.

8. وارد پنل مدیریت شده در منو ماژول ها←ربات فروشگاهی تلگرام ←تنظیمات وارد شده مانند تصویر در قسمت Api token ،توکن ایجاد شده در تلگرام را کپی می کنیم.

robot

9. ذخیره می نماییم

0