تخفیف ها

گلناز محمدی
Avatar
  • 9
  • 1398/3/18
خرداد 1398

تخفیف ها

می توانید از تخفیف ها برای دسترسی به پیشنهاد های ویژه استفاده کنید. این تخفیف ها می‌تواند گروه ها یا کالاها و یا مقدار جمع کل مشخص و... اختصاص یابد ومی‌توان هر تعداد تخفیف ایجاد کرد. در صورت اعمال چندین تخفیف به صورت خودکار بهترین قیمت ممکن برای مشتری بر اساس تمامی تخفیفات موجود و عضویت گروه محاسبه می شود

رایج ترین راه ها استفاده از تخفیف ها کد کوپن است. کد کوپن توسط مشتری و در صفحه سفارش و دقیقاً قبل از مرحله نهایی سازی خرید وارد میشود

نکته: به طور پیش فرض هیچ گونه تخفیفی در فروشگاه وجود ندارد بنابر این شما باید خود این تخفیفات را ایجاد و استراتژی بازاریابی خود را دنبال کنید.

برای اضافه کردن تخفیف جدید به منوی تبلیغات و پس از آن قسمت تخفیف ها بروید و روی افزودن جدید کلیک کنید صفحه روبه رو باز می شود.

تخفیف

اطلاعات تخفیف

نام :نام تخفیف را در این قسمت وارد میکنیم

نوع تخفیف: از منو کشوی نوع تخفیف ها مشخص می نمایم که به اختصار توضیح داده می شود

 اختصاص داده شده به کالاها: هنگامیکه تخفیف ایجاد شد صاحب فروشگاه باید این تخفیف را به یک کالا (در صفحه جزئیات کالا) اختصاص دهد با انتخاب این گزینه می توانیم حداکثر مقدار خرید را تعریف نماییم

اختصاص داده شده به دسته بندی ها:  این تخفیف را به یک دسته بندی که در سربرگ تخفیفات اختصاص داده شده به دسته بندی نمایش می یابد، اختصاص دهد. میتوانیم گزینه ی اعمال به زیرشاخه ها را انتخاب نماییم تا تخفیف به تمام زیرشاخه دسته بندی ها نیز اعمال شود

اختصاص داده شده به تولید کننده ها: هنگامی که این تخفیف ایجاد شود صاحب فروشگاه باید این تخفیف را به یک تولیدکننده اختصاص دهد.

اختصاص داده شده به ارسال: این تخفیف ها روی مبلغ ارسال اعمال می شود.

اختصاص داده شده به جمع سبد سفارش: این تخفیف ها روی ارزش کل سفارش اعمال می شود.

استفاده از درصد : تعیین می‎کند که آیا تخفیف بر اساس درصد اعمال شود یا خیر.

مبلغ تخفیف :در صورت فعال نبودن  تنها مقدار تنظیم شده مبلغ تخفیف در نظر گرفته می‎شود.

درصد تخفیف: درصد تخفیف اعمال شده به سفارش یا کالا.

حداکثر مقدار تخفیف: در قسمت حداکثر تعداد تخفیف دار ( که تنها زمانی نمایش می یابد که نوع تخفیف به صورت اختصاص داده شده به کالاها و یا دسته بندی ها باشد)، حداکثر تعداد کالایی که می‌تواند تخفیف داشته باشد را وارد کنید. این گزینه برای مواردی مثل " یکی بخر دوتا ببر" کاربرد دارد. روی ذخیره کلیک کنید.

کد کوپن نیاز دارد: اگر فعال گردد  مشتری بتواند برای اعمال تخفیف یک کد کوپن وارد کند.

کد کوپن: پس از علامت زدن این چک باکس گزینه ی کد کوپن نمایش میابد. می توانید کد کوپن مورد نیاز را در این قسمت وارد کنید. این به مشتریان اجازه می‌دهد تا کد کوپن را در طول مرحله نهایی سازی خرید برای اعمال تخفیف وارد نماییم

تاریخ شروع  پایان : تاریخ شروع و تاریخ پایان دوره تخفیف را از این قسمت وارد نمایید

جمع زدن با تخفیف های دیگر: اگر این گزینه فعال گردد، تخفیف ایجد شده با تخفیف های دیگر هم نوع خود جمع می شود. در حال حاضر همه تخفیف ها غیر هم نوع با هم جمع میشوند.

محدودیت تخفیف: می توانید تعداد دفعاتی که تخفیف استفاده می شود را محدود کنید. از لیست کشویی محدودیت تخفیف، محدودیت مرتبط با تخفیف را انتخاب کنید.

 نامحدود:با انتخاب این گزینه اعمال تخفیفات محدودیتی ندارد.

فقط N بار: این گزینه را انتخاب کنید و تعداد دفعاتی که تخفیف قابل دسترسی است را وارد کنید.

 N بار به ازای هر مشتری: این گزینه را انتخاب کنید و تعداد دفعاتی که این تخفیف برای یک مشتری قابل دسترس است را وارد کنید

شرایط

اگر میخواهید قوانین خاصی روی تخفیف اعمال شود، پس از اضافه کردن تخفیف می توانید شرایط تخفیف را اضافه کنید. سربرگ شرایط تخفیف را انتخاب کنید.

 برای محدود نمودن این تخفیف به دسته مشخصی از کاربران بر اساس نقش اختصاص داده شده به آنها با مجموع سفارش های آن ها و... باید شرط و پیش نیازهای تخفیف را تنظیم نمایید

میتوانیم یک شرط یا گروهی از چندین نوع شرط را به صورت همزمان اعمال نمایید

گروه شرط یک ویژگی مفید را ایجاد کرده که میتوانیم یکبار گروه شرط را تعریف کنیم و هر زمان محدودیت ها از ان استفاده نماییدو یا همچنین پیش شرط گروه دیگر قرار دهیم

تخفیف ها 

چندین نوع شرط تخفیف در فروشگاه وجود دارد:

  1.  روش پرداخت: با انتخاب این گزینه میتوانیم شرط را با توجه به روش های پرداخت تعریف شده در نظز بگیریم  به عنوان مثال با شرط پرداخت آنلاین تخفیف اعمال شود . 
  2.  تخفیف نوع مشتری: تخفیف بر اساس نوع نقش مشتری متفاوت است و میتوانیم برای نقش ها ی متفاوت شرط تخفیف را اعمال کنیم 
  3. مشتری مبلغ x را خرج کرده باشد.زمانی که به میزان مبلغ مورد نظر خرید نموده باشد تخفیف اعمال می شود
  4. وجود همه کالا ها در سبد خرید :با انتخاب این گزینه برخی از کالا ها را انتخاب کردیم و تعیین می کنیم اگر تمام کالا ها ی انتخاب شده در سبد خرید بود شرط اعمال شود.
  5. وجود یکی از کالا ها در سبد خرید: با انتخاب این گزینه برخی از کالا ها را با انتخاب افزودن جدید مشخص میکنیم و سپس تعیین میکنیم اگر تنها یکی از کالا ها ی انتخاب شده در سبد خرید بود شرط اعمال شود
  6. افزودن گروه شرط :

همچنین می توانید یک گروهی را برای معامله با شرایط مختلط  و با عملکرد and   و  or به همراه چندین و قانون ایجاد کنید. شرایط با قوانین منطقی بودن تنظیم شده اند.

1