مشترکین خبرنامه

گلناز محمدی
Avatar
  • 9
  • 1398/3/18
خرداد 1398

مشترکین خبرنامه 

طی ثبت نام مشتری می توانند گزینه خبرنامه را انتخاب کنند تا خبرنامه فروشگاه مورد نظر را دریافت کند..

برای وارد و یا خارج کردن مشترکین خبرنامه به منوی تبلیغات و پس از آن مشترکین خبرنامه بروید

مشترکین خبرنامه

می‌توانید با کلیک کردن روی ورود داده از CSV لیست مشترکین را با فرمت CSV وارد کنید. اطمینان حاصل کنید که هر خط از فایل CSV با فرمت زیر باشد:

email_address,is_active,store_id

پارامتر store_id اختیاری است

. برای مثالLEILA@GMAIL.COM,True,1 صحیح است.

می‌توانید با کلیک کردن روی خروج CSV لیست مشترکین را خارج کنید.

جستجوی مشترکین

برای جستجو ایمیل مشترک را وارد کنید و یا اینکه این کادر را خالی بگذارید و روی جستجو کلیک کنید تا تمامی مشترکین خبرنامه که در سیستم ثبت نام کرده اند نمایش داده شود.

در همین صفحه در قسمت جستجو پیشرفته میتوانید مشترکین خاصی را با استفاده از قسمت های  تاریخ شروع تاریخ پایان، ایمیل  برای جستجو را مشخص کنید و از لیست کشویی فعال از میان مشترکین فعال و غیرفعال یکی را انتخاب کنید.واز لیست کشویی نقش های کاربر، نقشی که کاربر با آن ثبت نام کرده است را انتخاب کنید.

0