تمامی کمپین ها

گلناز محمدی
Avatar
  • 9
  • 1398/3/18
خرداد 1398

تمامی کمپین ها

میتوانیم از لیست خبرنامه مشترکین استفاده کنید تا کمپین های ایمیل بسازید و به افراد مورد نظر بدون هیچگونه فعالیت بازاریابی اضافه تری دسترسی ساده و سریع داشته باشید. کمپین ها کمک می کند تا اعتماد و وفاداری نسبت به یک کمپانی و در نتیجه فروش افزایش یابد.

چندین مثال از کمپین های بازاریابی ایمیلی وجود دارد که می‌توانید از آن برای فروشگاه خود استفاده کنید. میتوانیم با یک ایمیل خوش آمد گویی برای ثبت نام و اشتراک خبرنامه شروع کنید، به طور مرتب اطلاعیه، اخبار مربوط به شرکت تان و کوپون هایی برای خریدهای آینده ارسال کنید.

به طور پیش فرض هیچ‌گونه کمپینی فعال نیست، بنابراین می‌توانید به منظور پیش برد استراتژی بازاریابی خودتان آنها را از ابتدا ایجاد کنید.

برای ایجاد یک کمپین جدید به منوی تبلیغات و پس از آن کمپین ها وسپس افزودن جدید بروید

کمپین ها

 نام کمپین

 موضوع کمپین

بدنه ایمیلی را که می خواهید بفرستید وارد کنید.

 تاریخ و زمان برنامه ریزی شده برای ارسال را انتخاب کنید.

. از لیست کشویی محدود به نقش مشتری، نقش مشترکینی که این ایمیل را دریافت خواهند کرد انتخاب کنید.

. در قسمت های توکن مجاز پیام، لیست مجاز توکن هایی که می‌توانید در کمپین ایمیل خود استفاده کنید را وارد کنید. با انتخاب نمایش می توانید تمامی آنها را ببینید.

. روی ذخیره کلیک کنید. پنجره کمپین ها به صورت زیر نمایش داده می شود

کمپین هاروی ویرایش کمپین کلیک کنیدکهبتوانیم  یک ایمیل آزمایشی برای اطمینان از درست کار کردن تمامی موارد ارسال کنید. روی ویرایش کمپین کلیک کنید تا قسمت ارسال ایمیل آزمایشی پدیدار شود، ایمیل آدرس آزمایشی را وارد و ارسال کنید
1