کاربران انلاین و گزارش مشتری ها

گلناز محمدی
Avatar
  • 9
  • 1398/3/18
تیر 1398

کاربران آنلاین

قسمت کاربران  آنلاین به صاحب فروشگاه اجازه می دهد تا مشتریانی را که در ۲۰ دقیقه گذشته آنلاین بوده اند را ببیند. این اطلاعات برای صاحب فروشگاه مفید خواهد بود چراکه آخرین صفحه بازدید شده را نشان می دهد و به تصمیم گیری در مورد فعالیت های مورد نیاز برای تبدیل بازدید کنندگان به خریداران کمک می کند

در این صفحه اردس ای پی کاربر و اخرین زمان فعالیت و اخرین صفحه بازدید را نمایش می دهد

کاربران آنلاین

می توانید با کلیک کردن روی لینک اطلاعات مشتری را بازدید و یا ویرایش کنید.

گزارش مشتری

گزارشات مشتری بر اساس جمع و یا تعداد سفارشات و زمان تبت نام کاربران در سایت قابل پیگیری و مشاهده است

گزارش مشتری
0