گزارشات فعالیت

گلناز محمدی
Avatar
  • 9
  • 1398/3/18
تیر 1398

 گزارشات فعالیت

شامل دو بخش  گزارش فعالیت  و انواع فعالیت می شود

گزارش فعالیت  

گزارش فعالیت برای پیگیری فعالیت کاربر در سیستم انجام می شود. به طور پیش فرض تمامی انواع فعالیت ها برای پیگیری فعال هستند. صاحب فروشگاه می تواند با برداشتن تیک چک باکس مربوطه آنها را غیرفعال کنند. اکثر انواع فعالیت های آمده در لیست تنها برای مدیر و اقدامات رکورد در بخش مدیریت هستند

گزارش فعالیت ها

با کلیک کردن بر روی دکمه حذف می‌توانید در هر زمانی که می‌خواهید گزارش فعالیتها را پاک کنید.

انواع فعالیت

برای فعال/ غیر فعال کردن انواع فعالیت به منوی کاربران گزارش فعالیت انواع فعالیت بروید. پنجره انواع فعالیت نمایش داده می شود.

گزارش فعالیت
0