گزارشات فعالیت

گلناز محمدی
Avatar
  • 9
  • 1398/3/18
27 روز پیش

 گزارشات فعالیت

شامل دو بخش  گزارش فعالیت  و انواع فعالیت می شود

گزارش فعالیت  

گزارش فعالیت برای پیگیری فعالیت کاربر در سیستم انجام می شود. به طور پیش فرض تمامی انواع فعالیت ها برای پیگیری فعال هستند. صاحب فروشگاه می تواند با برداشتن تیک چک باکس مربوطه آنها را غیرفعال کنند. اکثر انواع فعالیت های آمده در لیست تنها برای مدیر و اقدامات رکورد در بخش مدیریت هستند

foroshgostar

با کلیک کردن بر روی دکمه حذف می‌توانید در هر زمانی که می‌خواهید گزارش فعالیتها را پاک کنید.

انواع فعالیت

برای فعال/ غیر فعال کردن انواع فعالیت به منوی کاربران گزارش فعالیت انواع فعالیت بروید. پنجره انواع فعالیت نمایش داده می شود.

foroshgostar

0