تصویر تخفیف به یک کالا در سبدخرید

تخفیف به یک کالا در سبدخرید

Discount by has one product

اختصاص تخفیف به مشتری در صورت وجود یکی از کالاهای تعیین شده در سبدخرید

۰ تومان

 در صورت وجود حداقل یکی از چند کالای مشخص در سبد خرید مشتری، تخفیف‌های خاصی برای مشتری در نظر بگیرد. به عنوان نمونه اگر مشتری یکی از محصولاتی که به فروش نرسیده است را به سبد خرید خود اضافه کند، برای آن مشتری درصدی تخفیف در نظر گرفته شود.

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: