تصویر تخفیف بر اساس جمع مبلغ سبد خرید فعلی

تخفیف بر اساس جمع مبلغ سبد خرید فعلی

Discount by customer shopping cart total

اختصاص تخفیف به مشتری بر اساس کل مبلغ سبد خرید فعلی، نوعی از تخفیف است که مشتریان را به منظور خرید بیشتر از فروشگاه و دریافت تخفیف بیشتر ترغیب می کند که لازمه‌ی هر فروشگاهی است.

۰ تومان

برای مبلغ کل سبد خرید تخفیف‌های متفاوتی را اعمال نماید. به عنوان نمونه اگر جمع کل سبد خرید مشتری بین 50 تا 100 هزار تومان بود 1 درصد تخفیف و اگر بین 100 تا 200 هزار تومان بود 2 درصد تخفیف برای مشتری در نظر گرفته شود.

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید:

ما در فروش‌گستر با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم.

مخالفت کنید