تصویر تخفیف X تا Y مبلغ سبدخرید

تخفیف X تا Y مبلغ سبدخرید

Discount by customer shopping cart total

اختصاص تخفیف به مشتری بر اساس حداقل تا حداکثر قیمت کل مبلغ سبد خرید فعلی

۰ تومان

نوعی از تخفیف است که مشتریان را به منظور خرید بیشتر از فروشگاه و دریافت تخفیف بیشتر ترغیب می کند که لازمه‌ی هر فروشگاهی است. به عنوان نمونه اگر جمع کل سبد خرید مشتری بین 50 تا 100 هزار تومان بود 1 درصد تخفیف و اگر بین 100 تا 200 هزار تومان بود 2 درصد تخفیف برای مشتری در نظر گرفته شود.

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: