ارتباط با سایر سیستم های نرم افزاری

ارتباط با سایر سیستمهای نرم افزاری

integration with other software systems

ثبت سفارش، یکپارچه سازی و ارتباط نرم افزارهای مالی و مدیریت مشتری با سیستم فروشگاهی فروش گستر هر نوع عملیات خرید در نرم ‎افزار فروش گستر به صورت اتوماتیک بر روی نرم‎ افزار انبار و حسابداری و بازرگانی انجام پذیر خواهد بود.

نظر و یا سوال خود را مطرح کنید: