تصویر دریافت حضوری سفارش در محل

دریافت حضوری سفارش در محل

Pickup In Store

مشتریان می‌توانند در هنگام پرداخت و نهایی کردن سفارش خود، گزینه دریافت از محل فروشگاه را انتخاب کنند، سپس اطلاعات آدرس را مشاهده و برای دریافت مرسوبه خود به آدرس فروشگاه مراجعه کنند.

۰ تومان