اطلاعات ارسال RFP

فایل RFP در راستای آشنایی هرچه بیشتر تیم فروش گستر با کسب و کار شما و همچنین اخذ اطلاعات لازم جهت نگارش پروپوزال برای شما و در نهایت طراحی سایتی مطابق با نیازهای کسب و کارتان، از شما دریافت میشود. لازم به ذکر است که در این فایل ذکر زمان تحویل و بودجه مدنظر شما بسیار حائز اهمیت بوده و در روند نگارش پروپوزال و در نهایت عقد قرارداد همکاری با فروش گستر تاثیرگذار خواهد بود. لذا خواهشمند است در ثبت دقیق این اطلاعات با تیم فروش گستر همکاری نمایید.

RFP

پروپوزال

موارد ذکر شده در پروپوزال جهت عقد قرارداد و شروع همکاری با تیم فروش گستر به شرح زیر میباشد:

  1. لیست نیازهای فروشگاه آنلاین شما بر اساس بررسی فرم RFP و نیاز سنجی توسط تیم فنی
  2. ارائه راهکارها و ماژول های مربوطه جهت پاسخگویی به این نیازها که این راهکارها به دو دسته تقسیم میشوند:
    • راهکارهایی که با ماژول ها و امکانات موجود و از پیش طراحی شده در فروش گستر به نیاز شما پاسخ میدهند.
    • راهکارهایی که برای پیاده سازی آن ها جهت رفع نیاز شما میبایست امکانات و ماژول های جدیدی طراحی شوند و یا این امکانات موجود برای کسب و کار شما شخصی سازی شوند.
  3. فازبندی پروژه
  4. زمانبندی پروژه
  5. قیمت

 جهت سهولت در روند عقد قرارداد همکاری با فروش گستر و پاسخگویی هرچه بهتر  به درخواست شما میتوانید فرم RFI را دریافت نمایید.

پس از دریافت این فایل و شرح درخواست خود برای طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی  مدنظرتان، در قالب سوالات مطرح شده در فایل RFI، فایل RFP خود را تکمیل نموده و برای تیم فروش تیکت بزنید.

لازم به ذکر است که مشتریان گرامی تا پیش از عقد قرارداد امکان اعمال نظر بر روی پروپوزال و تغییر آن را دارند و میتوانند اطمینان داشته باشند که پروپوزال نهایی طبق نظرات و نیازهای مدنظر آن ها تکمیل شده است. و البته این مورد از این جهت که متن پروپوزال بسیار مهم بوده و میتواند پیوستی به قرارداد نهایی باشد بسیار حائز اهمیت است.