تصویر افزونه تخفیف روش پرداخت

افزونه تخفیف روش پرداخت

اعمال تخفیف بر اساس روش پرداخت انتخاب شده توسط مشتری

تومان

این افرونه این امکان را به مدیر فروشگاه می دهد که بر اساس روش پرداخت انتخاب شده توسط مشتری بر روی کل مبلغ سفارش تخفیف های متفاوتی اعمال نماید. به عنوان نمونه اگر مشتری پرداخت آنلاین را انتخاب نمود 1 درصد تخفیف و اگر پرداخت در محل را انتخاب نمود سفارش بدون تخفیف برای مشتری در نظر گرفته شود.