تصویر درگاه اینترنتی بانک ملت

درگاه اینترنتی بانک ملت

درگاه اینترنتی به پرداخت

ارتباط فروشگاه با درگاه پرداخت بانک ملت

200,000 تومان

با داشتن حساب نزد بانک ملت میتوانید فروشگاه خود را به درگاه بانک ملت نصب کنید تا پرداخت ها از این صورت گیرد و در لحظه مبلغ واریزی را در حساب خود برداشت کنید.

پیش نیازها:

  1. اخذ اینماد
  2. حساب بانک ملت
  3. درخواست درگاه پرداخت اینترنتی

 

نظر خودتان را بنویسد