نگهداری و پشتیبانی

مباحثی در زمینه آپدیت ها، back up، رفع مشکلات احتمالی سیستم و تمامی خدمات مربوط به پشتیبانی نرم افزار در این انجمن مطرح میگردد

عنوان مبحث
علی محمدی
2
514
0
Avatar
اسفند 1397
مهران یزدانی
میثم آقایی
4
467
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
رضا صناعی
1
533
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
جواد دادخواه
2
501
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
هانیه توکلی
0
438
0
Avatar
اسفند 1397
هانیه توکلی