نگهداری و پشتیبانی

مباحثی در زمینه آپدیت ها، back up، رفع مشکلات احتمالی سیستم و تمامی خدمات مربوط به پشتیبانی نرم افزار در این انجمن مطرح میگردد

عنوان مبحث
آخرین پست
علی محمدی
2
1635
0
Avatar
اسفند 1397
مهران یزدانی
میثم آقایی
4
1266
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
رضا صناعی
1
1321
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
جواد دادخواه
2
1305
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
هانیه توکلی
0
1267
0
Avatar
اسفند 1397
هانیه توکلی