نگهداری و پشتیبانی

مباحثی در زمینه آپدیت ها، back up، رفع مشکلات احتمالی سیستم و تمامی خدمات مربوط به پشتیبانی نرم افزار در این انجمن مطرح میگردد

عنوان مبحث
آخرین پست
علی محمدی
2
985
0
Avatar
اسفند 1397
مهران یزدانی
میثم آقایی
4
766
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
رضا صناعی
1
834
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
جواد دادخواه
2
810
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
هانیه توکلی
0
745
0
Avatar
اسفند 1397
هانیه توکلی