نگهداری و پشتیبانی

مباحثی در زمینه آپدیت ها، back up، رفع مشکلات احتمالی سیستم و تمامی خدمات مربوط به پشتیبانی نرم افزار در این انجمن مطرح میگردد

عنوان مبحث
آخرین پست
علی محمدی
2
1460
0
Avatar
اسفند 1397
مهران یزدانی
میثم آقایی
4
1145
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
رضا صناعی
1
1202
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
جواد دادخواه
2
1185
0
Avatar
اسفند 1397
. admin
هانیه توکلی
0
1155
0
Avatar
اسفند 1397
هانیه توکلی