پشتیبانی

میثم آقایی
Avatar
  • 1
  • 1397/12/6
#89
اسفند 1397
چقدر این سیستم پشتیبانی میشه؟
0
. admin
Avatar
  • 6
  • 1397/12/7
#98
اسفند 1397

با سلام
پس از خرید به مدت یکسال رایگان می باشد
0
میثم بابایی
Avatar
  • 1
  • 1397/12/11
#99
اسفند 1397
سلام
بعدش چی؟ پشتیبانی ندارید؟
0
هانیه توکلی
Avatar
  • 2
  • 1397/12/6
اسفند 1397
به نظرم  داره مگه میشه پشتیبانی نداشته باشه؟
0
. admin
Avatar
  • 6
  • 1397/12/7
اسفند 1397
سلام
بله پشتیبانی ادامه دارد البته بعد از یک سال باید مبلغ 15% از کل مبلغ قرارداد برای تمدید پشتیبانی پرداخت کنید
0