عبارت حداقل سفارش از سبد خرید حذف شود چون این عبارت مختص فرم سفارش عمده میباشد و در سبد خرید باعث سردرگمی مشتری و بیننده میشود؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

عبارت حداقل سفارش از سبد خرید حذف شود چون این عبارت مختص فرم سفارش عمده میباشد و در سبد خرید باعث سردرگمی مشتری و بیننده میشود؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

این بخش داخل کالایی که تعریغ کرده اید وجود دارد و از آن بخش میتوانید اقدام به تغییرات مورد نظر کنید

کاتالوک ---> کالاها --->تب ویژگی های کالا ---> حداقل مقدار سفارش --->برروی تعداد کلیک کنید --->مقدار تعریف شده حذف شود

0