برای نوشتن برند شرکت روی محصولات داخل سایت چه کاری باید انجام بدهیم؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای نوشتن برند شرکت روی محصولات داخل سایت چه کاری باید انجام بدهیم؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

در صورتی که ماژول واتر مارک تهیه کردید فقط کافیست

منو ---> ماژول ها ---> واترمارک بروید و تنظیمات لازم را انجام دهید

0