میخواهم محصول خود را به حالت پیش فروشی ایجاد کنم باید چکار کنم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

میخواهم محصول خود را به حالت پیش فروشی ایجاد کنم باید چکار کنم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

تمامی این موردها در بخش کالاهای محصولاتی که تعریف کرده اید وجود دارد

منو ---> کاتالوگ ---> کالاها ---> در همان صفحه تیک قابل پیش فروش زده شود

0