مشتری بتواند وقتی ثبت نام میکند نام کاربری خود را تغییر بدهد و ایمیل فعال سازی برای ثبت نام برود باید چکاری انجام بدهیم ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

مشتری بتواند وقتی ثبت نام میکند نام کاربری خود را تغییر بدهد و ایمیل فعال سازی برای ثبت نام برود باید چکاری انجام بدهیم ؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای تنظیمات مشتریان از قبل حالتهای ثبت نام و تنظیمات پیامک و یا ایمیل ارسالی برای فعال سازی ثبت نام و یا دستور های این چنینی باید به بخش تنظیمات مشتریان مراجعه کرد

منو ---> پیکربندی ---> تنظیمات---> تنظیمات مشتریان

0