میخواهم بخش گالری سایت خود را فعال و در ان عکس قرار بدهم از کجا باید این کار را انجام بدهم؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

میخواهم بخش گالری سایت خود را فعال و در ان عکس قرار بدهم از کجا باید این کار را انجام بدهم؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

برای دسترسی به این بخش باید ماژول گالری پیشرفته را از سایت خریداری کنید و سپس

از مسیر زیر اقدام کنید

منو-->پیکربندی ---> مدیریت محتوا ---> گالری ---> آیتم های گالری ---> افزودن جدید

0