چگونه بر اساس ویژگی کالاها موجودی بگیرنند ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

مسئله مهم اینکه مثلا ما یک کالا وارد کردم با ویژگی های مختلف مثلا اندازه یا رنگ و ممکنه که مثلا از یک کالا که چهار رنگ داره یک رنگ آن تمام شده باشه اما متوجه نشدم چطوری باید این رو تعریف کنم من تعریفی که تونستم انجام بدم در خصوص کل اون کالا بود و کالای مد نظر را با همه ویژگی هایش اتمام موجودی نشان می داد؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

از بخش ویژگی های کالای مورد نظر بخش ترکیب های ویژگی تولید تمام ترکیب های امکان پذیر را بزنید سپس به هر ویژگی موجودی دهید 

0