جهت فعالسازی درگاه پرداخت زرین پال چه اقدامی باید صورت بگیرد ؟

رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

جهت فعالسازی درگاه پرداخت زرین پال چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 156
  • 1400/7/24
آذر 1400

جهت استفاده از درگاه پرداخت زرین پال که به روی فروشگاه شما وجود دارد پس از ثبت نام در سایت زرین پال و دریافت API آنرا در قسمت تنظیمات ماژول زرین پال ذخیره نمایید تا قابل استفاده باشد همچنین پس از گذاشتن حداقل 10 محتوا شامل (مراحل ثبت نام کاربر-تکمیل بودن محصولات و دسته بندی ها  تا مرحله ثبت سفارش) برای دریافت اینماد اقدام نمایید و پس از گرفتن اینماد درگاه پرداخت بانک مورد نظر را بگیرید

0