ببخشید طریقه کار کردن با این ماژول سئو به چه شکله؟؟

رامتین داودی
Avatar
  • 154
  • 1400/7/24
28 روز پیش

ببخشید طریقه کار کردن با این ماژول سئو به چه شکله؟؟

0
رامتین داودی
Avatar
  • 154
  • 1400/7/24
28 روز پیش

کلمات کلیدی باید شامل مشخصات کلیدی محصول مورد نظر باشد.

توضیحات متا باید شامل قسمتی از توضیحات محصول باشد که مشخص کننده محصول باشد و بهتر است خیلی طولانی هم نباشد.

عنوان متا میبایست معرف (محصول) مورد نظر شما در صفحات جستجو گوگل باشد.

نام صفحه مورد نظر برای موتور جستجو در صورت امکان انگلیسی باشد و نمایشگر در موتور جستجو سایت و سرچ گوگل می باشد.

در پایان فایلی در رابطه با مثال نمونه تعریفی مشخصات یک گوشی برایتان ارسال شده مطالعه بفرمایید.

 

 

0