معرفی و نحوه قرار دادن خبر

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

معرفی و نحوه قرار دادن خبر

قبل از اینکه در رابطه با این مباحث توضیح داده شود ابتدا تنظیماتی در رابطه با اخبار با توجه به لینک تنظیمات خبرها میتوانیم انجام دهیم 

مبحث خبرها شامل دوبخش  آیتم هایی خبر و نظرات خبر مبیباشد که از منو مدیریت محتوااخبار قابل دسترسی می باشد

1. آیتم های خبر:

در این منو امکان درج و مدیریت  اخبار را داریم و با انتخاب آن و کلیک بر روی افزودن جدید پنجره زیر باز می شود

 

اخبار فروشگستر

 

زبان: با انتخاب این گزینه زبان درج اخبار را انتخاب می کنیم

عنوان: عنوان اخبار را در این قسمت مشخص می کنیم

توضیح مختصر : توضیحات مختصری در رابطه با خبر در این قسمت درج مینماییم

توضیح کامل: توضیحات کاملتری در رابطه با خبر در این قسمت وارد میکنیم تا کاربران از جزئیات بیشتری مطلع شوند

اجازه ثبت نظر: با انتخاب این گزینه اجازه ثبت نظر در رابطه با خبر درج شده را به کاربران می دهیم

تاریخ شروع و  تاریخ پایان :با انتخاب این موارد می توانیم محدوده زمانی برای اخبار درج شده ایجاد نمایید

2. نظرات خبر

با وارد شدن به این منو صفحه مقابل باز می شود

foroshgostar news
در این پنجره مدیر سایت با توجه به تنظیماتی که در قسمت تنظیمات اخبار اعمال کرده است باید نظر درج شده را تایید نماید
لازم به ذکر است در این قسمت با انتخاب گزینه ویرایش تنها دسترسی تغییر وضعیت تایید را داریم و امکان تغییر متن نظر اعمال شده وجود نخواهد داشت
همچنین در این قسمت امکان رد و یا حذف مواردی که قبلا تایید شده بود توسط مدیر سایت وجود دارد
2