تنظیمات امتیاز

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
اردیبهشت 1398

تنظیمات امتیاز

برنامه امتیاز دهی این امکان را فراهم می تماید که به ازای فعالیت های مشخص به کاربران امتیاز دهید .

امتیازها برمبنای انجام خرید و فعالیت های مشتریان درج خواهدشد .

 تنظیمات شامل دو بخش عمومی و کسب امتیاز می باشد که از منو پیکربندی تنظیمات تنظیمات امتیاز قابل پیگیری می باشد

1- عمومی

در این قسمت مطابق شکل زیر تنظیمات قابل انجام است

امتیاز

فعال شده :برای فعال نمودن برنامه امتیاز دهی این گزینه انتخاب می شود

نرخ تبدیل امتیاز:نرخ تبدیل پول به امتیاز در این قسمت مشخص خواهد شد

حد اقل امتیاز برای استفاده: با حداقل امتیازی که برای استفاده در نظر گرفته می شود مشتری قادر به استفاده از امتیاز نخواهد بود مگر اینکه حداقل امتیاز را داشته باشد. اگر نمی خواهید از این قابلیت استفاده نمایید آن را بر روی 0 تنظیم کنید.

2- کسب امتیاز 

emtiaz

امتیاز خرید از فروشگاه : در این قسمت می توانیم مشخص کنیم به ازای چه مقدار خرید چه امتیازی برای مشتریان در نظر گرفته خواهد شد

امتیاز ثبت نام در فروشگاه:در این قسمت امتیازی که برای هر ثبت نام در نظر گرفته می شود مشخص می کنیم

فعالسازی بلافاصله امتیاز ها : بلافاصله بعد ازمحاسبه، امتیاز  دهی فعال می شود 

نمایش مقدار امتیاز کسب شده :برای نمایش مقدار امتیاز کسب شده قبل از پرداخت نهایی در سبد کالا این قسمت را فعال می کنیم

استفاده از امتیاز در  همه فروشگاه ها : برای استفاده از امتیازدهی در همه فروشگاه ها، این قسمت را فعال می کنیم. در غیر این صورت هر فروشگاه امتیاز مختص به خود را خواهد داشت و فقط در همان فروشگاه قابل استفاده خواهد بود. اخطار: توصیه نمی گردد که در محیط اجرا که چندین فروشگاه از قبل در آن تعریف شده، این گزینه را تغییر دهید.

اندازه صفحه : تعیین کننده تعداد تاریخچه امتیازات در حساب کاربری من می باشد

0