تنظیمات تصاویر

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
خرداد 1398

تنظیمات تصاویر

 تنظیمات این قسمت از طریق منو پیکربندی  تنظیمات  تنظیمات تصاویر انجام می شود

تنظیمات شامل چند بخش

1-عمومی

تصاویر

 

محل ذخیره تصاویر:مشخص می نماید که تصاویر در پایگاه داده (Databse)  و یا فایل سیستم (File System) در پوشه اصلی نرم افزار ذخیره گردند.قبل از انجام تغییرات در این بخش ازپایگاه داده نسخه پشتیبای تهیه نمایید

حداکثر اندازه تصویر: حد اکثر اندازه تصاویری که آپلود می شوند از این قسمت قابل تغییر است

Thumbnail  چند پوشه:در صورتی که شرکت ارائه دهنده هاست شما دارای محدودیت تعداد فایل در هر پوشه است، فعال نمودن این گزینه میتواند مفید باشد.

کیفیت پیش فرض تصاویر(100-0):کیفیت تصاویر آپلود شده. اگر تغییر یابد تصاویر thumbnail که پیش از آن ایجاد شده است باید به صورت دستی حذف گردد.

واردکردن تصاویر با استفاده از Hash:فعای سازی استفاده از تابع HASHBYTES )hash sum) پایگاه داده جهت مقایسه تصاویر در هنگام وارد کردن کالاها از فایل. توجه: این قابلیت توسط برخی از پایگاه داده ها پشتیبانی نمی گردد.

بزرگنمایی تصویر:جهت قابلیت بزرگنمایی در صفحه جزئیات کالا این گزینه را فعال نمایید.

 

2-کالا

image

اندزه تصویر جزئیات کالا:اندازه پیش فرض تصاویر در صفحه جزئیات کالا بر مبنای  pixel

اندازه تصویر thumbnail کالا (کاتالوگ):اندازه پیش فرض تصاویر thumbnail کالا نمایش داده شده در صفحه های دسته بندی و تولید کننده بر مبنای  pixel

اندازه تصویر thumbnail کالا (صفه کالا):اندازه پیش فرض تصاویر thumbnail کالا نمایش داده شده در صفحه جزئیات کالا زمانی که بیش از یک تصویر برای کالا دارید بر مبنای  pixel

اندازه تصویر کالای مرتبط:اندازه پیش فرض تصاویر کالا مرتبط (بخش کالاهای گروهی) بر مبنای  pixel

3-دیگر صفحه ها

image

اندازه تصویر thumbnail  دسته بندی :اندازه پیش فرض تصاویر thumbnail کالا در صفحه های دسته بندیبر مبنای  pixel  

اندازه تصویر thumbnail  تولید کننده :اندازه پیش فرض تصاویر thumbnail کالا در صفحه های تولیدکننده بر مبنای  pixel

اندازه تصویر thumbnail  فروشنده:اندازه پیش فرض تصاویر thumbnail کالا در صفحه های فروشندهبر مبنای  pixel

اندازه تصویر thumbnail  سبد خرید لیست علاقه مندی:اندازه پیش فرض تصاویر thumbnail کالا در سبد خرید لیست علاقه مندیبر مبنای  pixel

اندازه تصویر thumbnail  در سبد خرید بالای صفحه:اندازه پیش فرض تصاویر thumbnail کالا در سبد خریدبالای صفحهبر مبنای  pixel

اندازه تصویر آواتار :اندازه پیش فرض تصاویر آواتار بر مبنای  pixel

0