درخواست های برگشت

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8
تیر 1398

درخواست های برگشت

خصوصیت درخواست برگشت کالا این امکان را به مشتری می دهد که با ذکر دلیل، درخواستی جهت بازگرداندن کالا ثبت نماید. این گزینه تنها برای سفارش های کامل شده قابل دسترسی می باشد.

می توانید علت های مجاز جهت بازگرداندن کالا را در منوی پیکربندیتنظیمات  تنظیمات سفارش تعریف نمایید.

برگشتی

 

 

 

 

 

در صفحه درخواست برگشت با انتخاب گزینه مشاهده می توانید اطلاعات سفارش  مورد نظر را مشاهده نمایید و با انتخاب ویرایش پنجره زیر باز می شود

درخواست برگشت

لینک سفارش اجازه بازدید صفحه جزئیات سفارش مربوط را می دهد

لینک مشتری اجازه بازدید صفحه جزئیات مشتری را می دهد.

 و تغییر وضعیت درخواست برگشت و مشاهده دلیل برگشت و اقدام درخواست و توضیحات پرسنل توسط صاحب فروشگاه قابل پیگیری است

در قسمت یادداشتهای پرسنل ، یک یادداشت اختیاری برای اهداف اطلاعاتی وارد کنید

برای اطلاع مشتری از تغییر وضعیت درخواست بازگشت توسط ایمیل، روی دکمه اطلاع رسانی به مشتری در بالای صفحه کلیک نمایید. 

0