گزارش بر اساس کشور

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8

گزارش بر اساس کشور

گزارش بر اساس کشور لیستی از سفارشات است که شامل تعداد سفارشات و جمع کل سفارش در هر کشور می شود. گزارش به صاحب فروشگاه این امکان را می دهد تا سفارشات برای هر کشور را ببیند.

برای نمایش گزارشات بر اساس کشور، به منوی فروش  گزارش بر اساس کشور بروید.

امکان فیلتر کردن گزارشات بر اساس تاریخ شروع /پایان،وضعیت سفارش،وضعیت پرداخت وجود خواهد داشت.

گزارش کشوری
0