مرسوله ها

الهام نیازی
Avatar
  • 44
  • 1398/2/8

مرسوله ها

امکان پیگیری مرسوله های ارسالی از منو فروش ←مرسوله ها وجود دارد

در این قسمت لیست تمام مرسوله ها مانند شکل نمایش داده می شود

مرسوله

می توانیم این لیست را بر اساس تاریخ شروع و پایان نمایش بدهیم و همچنین امکان چاپ برچسب بسته بندی برای هر کدام از مرسوله ها قرار دارد

با انتخاب ایکون مشاهده تصویر زیر را نمایش داده می شود

مرسوله

کد سفارش : کد سفارش مرسوله مورد نظر در این قسمت مشخص می شود که با انتخاب آن وارد صفحه ویرایش  سفارش کالا می شویم و اطلاعات کامل کالا در ان مشخص است

شماره پیگیری :امکان تنظیم شماره پیگیری برای مرسوله مورد نظر توسط ادمین وجود دارد.

یادداشت مدیر :امکان ثبت یادداشت مدیر در این قسمت وجود دارد

وزن کل:جمع کل وزن مرسوله در این قسمت مشخص شده

تاریخ ارسال و تحویل :تاریخ ارسال و تاریخ تحویل از این قسمت قابل مشاهده است و اکان تغییر ان توسط مدیر فروشگاه وجود دارد

در قسمت پایین صفحه نام کالا و اطلاعات آن نمایش داده شده که با کلیک بر روی نام ان وارد صفحه ویرایش کالا می شویم

 

 

 

0